maandag 24 oktober 2016

Frans liedje

We zingen tijdens de lessen Frans af en toe liedjes!
Hier een stukje van ons favoriete liedje: Bonjour!

videoFrans contact 5

Via deze link kan je oefenen op de woordjes van contact 5.

https://quizlet.com/58478118/beaufort-5-contact-5-woorden-flash-cards/

Veel succes!

Co-teaching

Na sprong 3 van rekenen is het nog een weekje voor de herfstvakantie.
We beslisten om na de vakantie pas met een nieuwe sprong te starten. 
Deze week is het remediëring. We werken deze week in duo's. De leerlingen geven uitleg aan elkaar.
Dit doen ze super goed! zondag 16 oktober 2016

Herhalingstoets taalbeschouwing

Vrijdag 21 oktober hebben jullie herhalingstoets van taalbeschouwing.
Gedurende de hele week gaan we in de klas al wat we geleerd hebben nog eens goed bekijken.
Maar jullie moeten uiteraard thuis een aantal dingen goed leren. Hier heb je een overzicht:


Wat moet je kennen voor de toets van taalbeschouwing?


1. Ik weet wat zelfstandige naamwoorden, lidwoorden en eigennamen zijn.

o   Alfabeestje p. 68

2. Ik kan woorden splitsen.

o   Alfabeestje p. 74 + 75

3. Ik kan in een zin de persoonsvorm, het onderwerp en wat er over het onderwerp wordt gezegd aanduiden.

o   Alfabeestje p. 91 + 92 + 93

4. Ik kan een zin herkennen die in de tegenwoordige of de verleden tijd staat.

o   Alfabeestje p. 95

5. Ik weet wat een werkwoord is.

o   Alfabeestje p. 71

6. Ik kan werkwoorden in het werkwoordenschema zetten.

o   Alfabeestje p. 13 + 14 + 15


maandag 10 oktober 2016

Herhalingstoets Contact 1 tot 4Dag vijfjes!

Vrijdag 14 oktober hebben jullie herhalingstoets van alle contacten van Frans (1-4).
Hieronder vind je een syntheseblad. Hier vind je alles wat je moet kennen tegen vrijdag!Wat moet je kennen voor de herhalingstoets C.1-4
1. Woordenschat


2. Vervoeging  ‘aller’

3. Persoonlijke voornaamwoorden je-tu-il/elle-nous-vous-ils/elles

4. Bepaalde en onbepaalde lidwoorden un-une en le - la – l’ 
5. Vervoeging ' être '

6. Vervoeging ‘avoir’

7. Vraagzinnen maken

De juffen! 

woensdag 5 oktober 2016

Woordjes Frans extra inoefenen online

https://quizlet.com/103338550/beaufort-5-herhaling-contact-1-4-flash-cards/


Via deze link kom je op een site terecht waar je alle woordjes van contact 1 tot 4 kan oefenen, nog eens laten voorzeggen en zelfs kan testen!
De opdrachten staan in het Engels. Als je dit niet begrijpt, vraag dan even uitleg aan mama of papa.

We overlopen dit samen nog in de klas!

Succes!

De juffen :-)

maandag 3 oktober 2016

Oefentoets Mundo

Hallo vijfjes,

Donderdag is het toets van het eerste focusthema van Wero.
Jullie hebben vandaag een syntheseblad meegekregen waar jullie de belangrijkste leerstof op kunnen oefenen. Wil je eens controleren of je klaar bent voor de toets? Maak dan online de oefentoets op de link hieronder:

http://educatief.diekeure.be/mundoleerling/uploads/oefentoetsen/focusthema%201%20-%205de%20leerjaar/index.html

Veel succes!

De juffen :-)